ความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดและงานระบบ ISO 17025:2017, ISO 9000:2015.