บริการ

สอบเทียบ, ISO 17025:2015, ISO 9000:2017, Automatic Calibrate Software

SERVICES MENUCapabilities


ขอบข่ายของเรา ที่ได้การรับรองจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

Let us serve you

เรามีหน่วยบริการสอบเทียบ (calibration) และจัดหาผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามมาตรฐานบริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เครื่องมือวัดจะต้องได้รับการการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องมือวัด อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี่เรายังให้บริการที่ปรึกษางานระบบ ISO 17025:2017, ISO 9000:2015 จากวิทยากรมากประสบการณ์ และยังให้บริการ งานระบบแคลแบบอัตโนมัติ (Automatic Calibration) ด้วยซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับเครื่องมือของลูกค้า

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ถ้ากำลังมองหา Lab สอบเทียบเครื่องมืดวัด การตรวจสอบ ซ่อมบำรง ทดสอบ เรามีบริการนอก (On-site) และในสถานที่ สามารถสอบย้อนกลับไปถึงระบบหน่วยสากล (SI) และรับรองผลลัพธ์ที่ได้ตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017

ที่ปรึกษางานระบบ ISO 17025, ISO 9000

คุณต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017, ISO 9000:2015 หรือไม่

งานซอฟต์แวร์ (Auto Calibrate)

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าระบบอัตโนมัติเข้ามามีผลต่อชิวิตประจำวัน ระบบงานสอบเทียบเราก็มี ซอฟต์แวร์ (Auto Calibrate) ที่ช่วยให้ทำงานสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และที่สำคัญใช้บุคลาการและลดเวลาได้มากกว่า 50 % และสามาถออกใบรายงานผลได้เลยหลังจากสอบเทียบเสร็จ


ARE YOU READY? CONTACT US NOW!


โทรหาเราหากคุณมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม การสอบเทียบและงานระบบ ISO 17025, ISO 9000